SZKOŁY Z MIASTA POZNANIA

Zainteresowane startem w Wielkopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej szkoły z miasta Poznania, w przypadku nieorganizowania zawodów w rejonie w danych dyscyplinach, mogą dokonać zgłoszenia na zawody wojewódzkie bezpośrednio przez System SRS (o udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń).