IMPREZY MASOWE

SZACHY ON-LINE

Zamieszczone: 22 stycznia 2021

Otrzymaliśmy zaproszenie od Opolskiego Szkolnego Związku Sportowego do udziału w cyklu turniejów
„Zostań Szachowym Mistrzem w szachach online” dla dzieci i młodzieży.

Obowiązuje rejestracja przez System Rejestracji Szkół.
Prosimy o uważne przeczytanie Regulaminu.

Link do obowiązującego formularza zgłoszeniowego http://nowawzlzs.wzlzsopole.pl/aktualnosci/formularz

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.szsopolskie.pl oraz wzlzsopole.pl