PŁYWANIE SERIE

Wszystkich uczestników Finału wojewódzkiego w drużynowym pływaniu
prosimy o zapoznanie się z rozstawieniem do poszczególnych serii.
Przypominamy, że opiekun ma obowiązek poinformować zawodnika
w jakiej serii i na jakim torze ma płynąć
PŁYWANIE SERIE


Wszyscy uczestnicy zawodów muszą mieć maseczki zasłaniające nos i usta.