CZWÓRBÓJ LA

Informujemy, że w regulaminie szczegółowym została zmieniona ilość zawodników wchodzących w skład drużyny.
Obecnie drużynę stanowi pięciu uczniów, a najlepsze wyniki czterech zawodników określą wynik punktowy szkoły.