XXIII WIELKOPOLSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Zarząd SZS „WIELKOPOLSKA” zatwierdził regulaminy zawodów XXIII WIMS
 na posiedzeniu, które odbyło się 17.09.2021 w Mikorzynie.

Najważniejsze zmiany w regulaminach szczegółowych naszych zawodów to:

Sztafetowe Biegi Przełajowe w roku szkolnym 2021/2022 – zespół tworzy 6 zawodników we wszystkich trzech kategoriach wiekowych.

Festiwal sztafet: uczeń ma prawo startu w jednej sztafecie

  • W kategorii Igrzysk Dzieci sztafety 4x100m i sztafeta szwedzka
  • W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej sztafety 4x100m i sztafeta szwedzka
  • W Licealiadzie sztafety 4x100m i 4x400m