SYSTEM SRS

Przypominamy wszystkim szkołom,
które chcą wziąć udział w rywalizacji sportowej
w ramach XXIII Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2021/2022
o konieczności zaktualizowania profilu szkoły w Systemie SRS do 30 września br.

Równocześnie informujemy, że zgody na udział dziecka w zawodach
wgrane do systemu SRS są ważne do momentu ich odwołania.

Instrukcja System SRS 2021/2022