PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

Planujemy, że realizacja współzawodnictwa sportowego szkół zostanie przeprowadzona na podstawie punktacji przyznanej szkołom za wszystkie zawody, które zostaną zrealizowane w maju i czerwcu
oraz za sztafetowe biegi przełajowe.
Do współzawodnictwa będziemy liczyć najlepsze 10 wyników punktowych uzyskanych przez szkołę.
Punktować będziemy zawody w sztafetowych biegach przełajowych na podstawie komunikatów z zawodów powiatowych (większość powiatów przeprowadziła zawody jesienią, te które tego nie zrobiły będą miały na to czas do końca roku szkolnego). Najlepsza szkoła w powiecie (I miejsce) otrzyma 5 pkt. i współczynnik, wszystkie pozostałe otrzymają 1 pkt. i współczynnik. Pozostałe zrealizowane dyscypliny będą punktować wg regulaminu.