OŚWIADCZENIE

Biuro Szkolnego Związku Sportowego „WIELKOPOLSKA”, jako organizator Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oświadcza, że był jedynym organizatorem zawodów pod nazwą Festiwal Sztafet zrealizowanych 30 września br. w Pile. Zawody realizowane były na etapie rejonowym dla dzieci i młodzieży z powiatów wchodzących w skład rejonu pilskiego zgodnie z kalendarzem WIMS i komunikatem organizacyjnym. Samorząd lokalny nie miał wpływu i nie odpowiadał za sposób realizacji zadania, a jedynie udostępnił obiekt (stadion lekkoatletyczny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) na jego realizację. Ponieważ zawody miały charakter eliminacji do finału wojewódzkiego przewidziano i wręczono pamiątkowe dyplomy dla najlepszych zespołów za miejsca 1, 2 oraz 3. W roku olimpijskim w ramach realizacji projektu pozyskano od Stowarzyszenia Biegów Ulicznych w Pile, organizatora Półmaratonu Pilskiego pamiątkowe, historyczne medale z postaciami Polskich Olimpijczyków oraz dodatkowo koszulki i worki sportowe. Działając w dobrej wierze, propagując bieganie i udział w wielkim półmaratonie, dla chętnych dziewcząt i chłopców z zespołów z pierwszych miejsc rozdano te upominki. Spiker kilkakrotnie powtarzał przez mikrofon, że nie są to medale za wyniki w sztafetach. Również opiekunowie i sami zawodnicy byli informowani o tym, że są to pamiątkowe medale z Półmaratonu, a nie z zawodów sztafetowych.
Wszystkich, do których ta informacja nie dotarła, a poprzez taką formę przekazania pamiątek poczuli się urażeni, przepraszamy.
Dziękujemy równocześnie za inicjatywę wspierania zawodów sportowych.
Informujemy, że już 11 października na poznańskim Golęcinie odbędą się finały wojewódzkie z udziałem najlepszych zespołów z zawodów rejonowych.

Biuro
Szkolnego Związku Sportowego
WIELKOPOLSKA