OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

Informujemy, że wszyscy uczestnicy zawodów sportowych
organizowanych w ramach XXII WIMS muszą przekazać organizatorowi
wypełnione Oświadczenie o stanie zdrowia