NOWY WYKAZ ZAWODÓW KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

W związku z tworzeniem przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu
nowego Wykazu Zawodów Wiedzy, Artystycznych i Sportowych
na rok szkolny 2021/2022
informujemy, że Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”
zgłosił zawody rangi wojewódzkiej WIMS
oraz dodatkowo dokonaliśmy zgłoszenia zbiorowego
na zawody rangi powiatowej i finały ogólnopolskie

Wszystkich organizatorów zawodów, w ramach których uczniowie mogliby otrzymywać punkty rekrutacyjne prosimy o zwrócenie uwagi na to czy ich zawody zostały już zgłoszone do Kuratorium. Szczegóły