Zapraszamy do zapoznania się z pismem,
które otrzymaliśmy od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Pana Roberta Gawła
podkreślającym znaczenie aktywności fizycznej w życiu uczniów i szkoły.